Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

VATANİ HİZMET TERTİBİ AYLIKLARININ BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

    VATANİ HİZMET TERTİBİ AYLIKLARININ BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3292

    Kabul Tarihi: 28/05/1986

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/06/1986

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19126

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş ve bu hizmetleri belgelenmiş olan Türk Vatandaşlarına veya bunların ölümleri halinde muhtaç duruma düşen aile fertlerine vatani hizmet tertibinden bağlanacak aylıkların usul ve esaslarını tespit etmektir.

    AYLIK BAĞLANMASI

    Madde 2 - Birinci madde kapsamına giren Türk vatandaşlarına veya bunların ölümleri halinde üçüncü maddede belirtilen şartları haiz aile fertlerine hayatta bulundukları sürece ödenmek üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile aylık bağlanabilir.

    Vatani hizmet tertibinden bağlanacak aylıklar; ilgililerin kendileri için 700, dul eşleri için 550, yetim ve bakmakla yükümlü olduğu diğer yakınları için 400 gösterge rakamının, Bütçe Kanunlarıyla Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından bulunacak miktarda ödenir.

    Bu aylıklar hiçbir vergi veya kesintiye tabi olmadığı gibi haczedilemez.

    AİLE FERTLERİNE AYLIK BAĞLANMASI

    Madde 3 - (Değişik madde: 24/11/1994 - 4049/2 md.)

    Bu Kanun gereğince aylık alanların ölümleri halinde, ölüm tarihini izleyen aybaşından başlamak üzere ölenlerin dul ve yetimlerine;5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 67 nci maddesinde belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine yapılan ödemelerle esas alınan unsurlara ve aynı Kanunun 75 ve 108 inci maddesinde yer alan hükümlere göre, dul ve yetim aylığı bağlanır.

    DİĞER KANUNLARDA YER ALAN ATIFLAR

    Madde 4 - Diğer kanunlarda 15/06/1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanunun ilgili maddelerine yapılmış sayılır.

    Vatani hizmet tertibinden aylık alanlarla ilgili özel kanunlardaki hükümler saklıdır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

    Madde 5 - a) 15/06/1978 tarihli ve 2150 sayılı Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıklarının Yükseltilmesi Hakkında Kanun ile değişiklikleri,

    b) Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri, Yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100