Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

İSLAM KALKINMA BANKASINA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN

    İSLAM KALKINMA BANKASINA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3259

    Kabul Tarihi: 11/02/1986

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/02/1986

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19028

    Madde 1 - İslam Kalkınma Bankası;

    a) Varlıkları, gelirleri, karları ve her türlü işlemleri,

    b) Yaptığı işlemler sebebiyle her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldığı paralar ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar,

    c) Her türlü menkul ve gayrimenkul mal iktisapları ile bunların devir ve temlikleri,

    Dolayısıyla mükellef olduğu her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Bankaya, sermayeye iştirak nispetinde ödenecek kar payları Kurumlar Vergisinden müstesnadır. Bu kar payları Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre vergilendirilmez ve tevkifata tabi tutulmaz.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100