Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TANITMA FONU TEŞKİLİ İLE 11.07.1939 TARİHLİ VE 3670 SAYILI MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUNUN 4. MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

    TANITMA FONU TEŞKİLİ İLE 11.07.1939 TARİHLİ VE 3670 SAYILI MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUNUN 4. MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3230

    Kabul Tarihi: 10/06/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/06/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18795

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, memleketimizi yurt içinde ve dışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, Devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletlerarası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.

    TANITMA FONU KURULMASI:

    Madde 2 - Bu Kanunun amacının gerçekleştirilmesi maksadıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Başbakanın emrinde bir "Tanıtma Fonu" kurulmuştur.

    TANITMA FONUNUN KAYNAKLARI:

    Madde 3 - Tanıtma Fonunun kaynakları şunlardır:

    a) (Mülga bend: 14/03/2007-5602 S.K./11.mad),

    b) (Mülga bend: 14/03/2007-5602 S.K./11.mad),

    c) Başbakanlık bütçesine bu maksatla konulacak ödenek,

    d) Kanunla kurulan fonlardan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek miktarda yapılacak aktarmalar,

    e) Bağış, yardım ve diğer gelirler.

    TANITMA FONUNDAN YAPILACAK HARCAMALAR:

    Madde 4 - Tanıtma fonundan harcamalar, kanunun amacına uygun olarak kullanılmak üzere, Başbakanın onayı ile yapılır.

    Fonda toplanacak paradan %20'si bir yandan bütçeye gelir öte yandan da Başbakanlık bütçesinin ilgili tertibine (1050 sayılı Kanunun 77 nci maddesine tabi hizmetler) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur.

    TANITMA FONUNUN DENETİMİ:

    Madde 5 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 24/02/1987 tarih ve E. 1985/24, K. 1987/6 sayılı Kararı ile)

    DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER:

    Madde 6 - 05/07/1939 tarihli ve 3670 sayılı kanunun 4 üncü maddesine (F) bendi eklenmesine dair olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 7 - Müşterek bahisleri ihdas ve tertip edecek kamu kurum ve kuruluşlarını tespite Başbakanlık yetkilidir.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100