Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI VE DİVAN ÜYELERİNİN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONUNCA SEÇİLEN DENETÇİ ÜYENİN ÖDENEĞİ HAKKINDA KANUN

    TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI VE DİVAN ÜYELERİNİN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONUNCA SEÇİLEN DENETÇİ ÜYENİN ÖDENEĞİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3054

    Kabul Tarihi: 09/10/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/10/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18547

    Madde 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına ve Divan Üyelerine, aşağıda belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil ödeneği verilir.

          01/01/1991'den    01/01/1992'den    01/01/1993'den    01/01/1994'den    01/01/1995'den

          İtibaren    İtibaren    İtibaren    İtibaren    İtibaren

          Uygulanacak    Uygulanacak    Uygulanacak    Uygulanacak    Uygulanacak

    UNVANI    Göstergeler    Göstergeler    Göstergeler    Göstergeler    Göstergeler

    Başkan    3600    4200    4800    5400    6000

    Başkanvekili    2800    3300    3800    4300    5000

    İdare Amiri    2100    2400    2800    3100    3600

    Katip Üye    2100    2400    2800    3100    3600

    Madde 2 - (Değişik fıkra: 27/12/1993 - 3952/1 md. ) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca seçilen Denetçi Üyeye de Katip Üye için belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda ödenek verilir.

    Denetçi üyeye kesintisiz bir ayı geçen vekalet hallerinde ödenek vekile verilir.

    Madde 3 - Birinci ve ikinci maddelerde yazılı ödeneklere, göreve başlama tarihinden itibaren hak kazanılır. Bu ödenekler herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir ve her ay peşin olarak çekle ödenir.

    Bu ödeneklere esas teşkil eden göstergeler emeklilik hesabında hiçbir surette dikkate alınmaz.

    Madde 4 - 24/02/1962 tarih ve 21 sayılı Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun ile 24/02/1962 tarih ve 22 sayılı Meclis Hesaplarının Tetkiki Komisyonu Üyelerinden Denetçi Seçilenlere Ödenecek Denetçi Ücreti Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 5 - Bu Kanun 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100