Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DÜNYA OLİMPİYAT VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU KAZANMIŞ SPORCULARA VE BUNLARIN AİLELERİNE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

    DÜNYA OLİMPİYAT VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU KAZANMIŞ SPORCULARA VE BUNLARIN AİLELERİNE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 2913

    Kabul Tarihi: 11/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18190

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının spora özendirilmesi;

    Uluslararası düzeyde üstün başarı kazanan Türk sporcularına ve ölümleri halinde aile fertlerine aylık bağlanmasıdır.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Kanun; büyüklerarası Olimpiyat oyunlarında, Dünya ve Avrupa şampiyonlarında ferdi veya takım halinde şampiyonluk kazanan amatör Türk sporcularına, bunların ölümleri halinde aile fertlerine aylık bağlanmasında uygulanacak usul ve esasları gösteren hükümleri kapsar.

    AYLIK BAĞLANMASI

    Madde 3 - Bu Kanun kapsamına giren sporculara, kırk yaşını doldurdukları tarihte başlamak üzere; bunların ölümleri halinde, 5 inci maddedeki şartları haiz olmaları kaydıyla aile fertlerine, 15/06/1978 tarih ve 2150 sayılı Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıklarının Yükseltilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık bağlanır.

    DAHA ÖNCE AYLIK BAĞLANMASI

    Madde 4 - Şampiyon sporcunun kırk yaşını doldurmadan önce çalışma gücünün yüzde otuzbeşini kaybetmesi halinde aylık, bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren bağlanır. Kaybedilen çalışma gücünün tespit edilmesinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun malüllük hükümleri uygulanır.

    ÖLÜM HALİNDE AYLIK BAĞLANMASI

    Madde 5 - (Değişik madde: 24/11/1994 - 4049/1 md.)

    Şampiyon sporcuların ölümleri halinde, ölüm tarihini izleyen aybaşından başlamak üzere ölenlerin dul ve yetimlerine; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 67 nci maddesinde belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine yapılan ödemelerde esas alınan unsurlara ve aynı Kanunun 75 ve 108 inci maddelerinde yer alan hükümlere göre, dul ve yetim aylığı bağlanır.

    KANUNDAN YARARLANACAKLAR

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayımlanmasından önce bu Kanunda belirtilen şampiyonlukları kazanmış olan şampiyonlar ile, ölmüş olanların beşinci maddede belirtilen aileleri de bu Kanunda verilen haklardan yararlanırlar.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 6 - Bu Kanun, yayımını izleyen aybaşından geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100