Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FAHRİ KONSOLOSLARIN AİDATI HAKKINDA KANUN

    FAHRİ KONSOLOSLARIN AİDATI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 2349

    Kabul Tarihi: 09/12/1933

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/12/1933

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2581

    Madde 1 - (Değişik madde: 02/01/1961 - 198/1 md.)

    Fahri konsoloslara, beşbin liraya kadar olan yıllık hasılatının tamamı ve beş bin liradan onbin liraya kadar olan kısmının yüzde yirmibeşi aidat olarak terkedilir.

    Madde 2 - (Değişik madde: 02/01/1961-198/1 md.)

    Fahri konsolosluklarla, menfaatlarımızın himayesi tevdi olunan yabancı elçilik ve konsolosluklar tarafından tahsil olunan hasılattan :

    a) Muhtaç Türk vatandaşlarına yapılacak yardım ve ödünç verme;

    b) İşlerin çokluğu dolayısiyle tutulmasına lüzum görülen sekreter ücretleriyle haberleşme, kırtasiye ve benzeri gibi zaruri masraflar; ödenebilir.

    Acil haller müstesna olmak üzere, bu masrafların yapılabilmesi için, Dışişleri Bakanlığından önceden izin almak lazımdır.

    Elde edilen hasılatın yetmemesi halinde, Dışişleri Bakanlığınca münasip görülecek miktarda sarf yetkisi verilebilir ve yapılan masraflar Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden mahsup edilir.

    Madde 3 - Fahri konsoloslar tarafından geçen senelerde yapılan masraflar ile nizami nisbet dahilinde alınan aidata müteallik evrakı müsbitelerin gönderilmemesinden ve kezalik bu konsolosların bazılarınca hasılattan alınan aidatın nizami nisbet fevkinde bulunmasından dolayı bütçelerinden mahsup edilemiyerek Hükümetçe namlarına zimmet kaydedilmiş olan müfredatı merbut listede yazılı ceman (4,746) lira (94) kuruşun kaydı terkin olunur.

    Madde 4 - Para ihracı menedilmiş olan mahallerdeki konsolosluklar hasılatı Hariciye ve Maliye Vekilliklerince tesbit olunacak kurs mucibince sarf ve mahsup olunur.

    Muvakkat madde - 1933 mali senesi Hariciye Vekaleti bütçesinin 408 inci faslından (2000) lira tenzil edilerek 411 inci fasılda (fahri konsolosluklar aidatı) namiyle yeniden açılan 5 inci maddeye fevkalade tahsisat olarak naklolunmuştur.

    Madde 5 - Bu kanunun hükmü neşri tarihinden başlar.

    Madde 6 - Bu kanunun hükümlerini icraya Hariciye ve Maliye Vekilleri memurdur.

    ÜÇÜNCÜ MADDEYE MERBUT CETVEL

    Lira K.

    ------- ------

    88    54 Bergen      Fahri Konsolosluğu

    203    15 Gotenburg      Fahri Konsolosluğu

    62    31 Şarlrua (Charleroi)   Fahri Konsolosluğu

    59    01 Bordo (Bordeaux)   Fahri Konsolosluğu

    25    93 Danzig      Fahri Konsolosluğu

    59    45 Bratislava      Fahri Konsolosluğu

    118    10 Glasgow      Fahri Konsolosluğu

    412    21 Zagrep      Fahri Konsolosluğu

    77    20 Vüzburg (Wüzburg)   Fahri Konsolosluğu

    110    48 Oslo         Fahri Konsolosluğu

    633    75 Bremen      Fahri Konsolosluğu

    529    63 Hanover (Hanower)   Fahri Konsolosluğu

    667    74 Brüksel (Bruxelles)   Fahri Konsolosluğu

    86    50 Liyon (Lyon)      Fahri Konsolosluğu

    29    39 Portsait      Fahri Konsolosluğu

    218    00 Stokholm (Stockholm)   Fahri Konsolosluğu

    180    89 Gant         Fahri Konsolosluğu

    484    57 Birmingham      Fahri Konsolosluğu

    182    84 Kopenhag      Fahri Konsolosluğu

    11    50 Bristol      Fahri Konsolosluğu

    165    42 Malta      Fahri Konsolosluğu

    37    85 Nevkastel (Newcastel)   Fahri Konsolosluğu

    16    40 Havr (Hawr)      Fahri Konsolosluğu

    59    54 Bern         Fahri Konsolosluğu

    55    00 Yokahama      Fahri Konsolosluğu

    110    10 Helsingfors      Fahri Konsolosluğu

    61    44 Kardiff      Fahri Konsolosluğu

    ---------- -----

    4746    94

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100