Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FİNANSMAN KANUNU

    FİNANSMAN KANUNU

    Kanun Numarası: 1318

    Kabul Tarihi: 29/07/1970

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/08/1970

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13575

    BİRİNCİ KISIM: TAŞIT ALIM VERGİSİ

    MEVZU VE MÜKELLEF:

    Madde 1 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    TARİFLER:

    Madde 2 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    MUAFLIKLAR VE İSTİSNALAR:

    Madde 3 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ:

   

    MADDE 4

   

    MADDE 5 ]

   

    MADDE 6 ]

    VERGİNİN TARHI

    BEYAN ESASI:

    Madde 7 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    ÖDEME SÜRESİ:

    Madde 8 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    BELGE İSTEME VE BİLDİRME GÖREVİ VE SORUMLULUK:

    Madde 9 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    YETKİ:

    Madde 10 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    Geçici Madde 1 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    Geçici Madde 2 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    Geçici Madde 3 - (Mülga madde: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    İKİNCİ KISIM: İŞLETME VERGİSİ

    Madde 11 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 12 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 13 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 14 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 15 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 16 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 17 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 18 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 19 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 20 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 21 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 22 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 23 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 24 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 25 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 26 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 27 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 28 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 29 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 30 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 31 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    Madde 32 - (Mülga madde: 01/05/1981 - 2456/18 md.)

    ÜÇÜNCÜ KISIM: GAYRİMENKUL KIYMET ARTIŞI VERGİSİ

    Madde 33 - (Mülga madde: 21/01/1982 - 2588/18 md.)

    Madde 34 - (Mülga madde: 21/01/1982 - 2588/18 md.)

    Madde 35 - (Mülga madde: 21/01/1982 - 2588/18 md.)

    Madde 36 - (Mülga madde: 21/01/1982 - 2588/18 md.)

    Madde 37 - (Mülga madde: 21/01/1982 - 2588/18 md.)

    Madde 38 - (Mülga madde: 21/01/1982 - 2588/18 md.)

    Madde 39 - (Mülga madde: 21/01/1982 - 2588/18 md.)

    Madde 40 - (Mülga madde: 21/01/1982 - 2588/18 md.)

    Madde 41 - (Mülga madde: 21/01/1982 - 2588/18 md.)

    Madde 42 - (Mülga madde: 21/01/1982 - 2588/18 md.)

    Madde 43 - (Mülga madde: 21/01/1982 - 2588/18 md.)

    Madde 44 - (Mülga madde: 21/01/1982 - 2588/18 md.)

    Madde 45 - (Mülga madde: 21/01/1982 - 2588/18 md.)

    Madde 46 - (Mülga madde: 21/01/1982 - 2588/18 md.)

    DÖRDÜNCÜ KISIM: SPOR - TOTO VERGİSİ

    Madde 47 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 48 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 49 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 50 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 51 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 52 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 53 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    BEŞİNCİ KISIM: GİDER VERGİLERİ KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 54 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 4 maddesinin değiştirilmesi ile ilgilidir. Adı geçen madde 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 55 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 13 maddesinin değiştirilmesi ile ilgilidir. Adı geçen madde 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 56 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 14 maddesinin değiştirilmesi ile ilgilidir. Adı geçen madde 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 57 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 24 maddesinin değiştirilmesi ile ilgilidir. Adı geçen madde 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 58 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 27 maddesinin değiştirilmesi ile ilgilidir. Adı geçen madde 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 59 - (13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin değiştirilmesi ile ilgilidir. Adı geçen madde, 17/04/1981 tarih ve 2447 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile yeniden değişmiştir.)

    Madde 60 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 34. maddesinin değiştirilmesi ve kanuna Mükerrer 38 inci madde eklenmesine ilişkin olup, adı geçen maddeler, 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 61 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 35. maddesinin değiştirilmesi ve kanuna Mükerrer 38 inci madde eklenmesine ilişkin olup, adı geçen maddeler, 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 62 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 36. maddesinin değiştirilmesi ve kanuna Mükerrer 38 inci madde eklenmesine ilişkin olup, adı geçen maddeler, 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 63 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 37. maddesinin değiştirilmesi ve kanuna Mükerrer 38 inci madde eklenmesine ilişkin olup, adı geçen maddeler, 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 64 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 38. maddesinin değiştirilmesi ve kanuna Mükerrer 38 inci madde eklenmesine ilişkin olup, ilgili maddeler, 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 65 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 39. maddesinin değiştirilmesi ve kanuna Mükerrer 38 inci madde eklenmesine ilişkin olup, ilgili maddeler, 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 66 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 43. maddesinin değiştirilmesi ve kanuna Mükerrer 38 inci madde eklenmesine ilişkin olup, ilgili maddeler, 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 67 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanuna, Bina İnşaat Vergisi başlığı altında Ek 1, 2, 3 ve 4 üncü madde eklenmesi ile ilgilidir. Adı geçen maddeler ve ek fıkra 21/01/1982 tarih ve 2589 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 68 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanuna, Bina İnşaat Vergisi başlığı altında 45 inci maddeye bir fıkra eklenmesi ile ilgilidir. Adı geçen madde 21/01/1982 tarih ve 2589 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 69 - (13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, adı geçen kanundaki yerine işlenmiştir.)

    Madde 70 - (13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanuna Altıncı Bölüm Başlığı altında Ek 1 ve 2 nci maddeler eklenmesi ile ilgili olup, adı geçen maddeler 21/01/1982 tarih ve 2589 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 71 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, adı geçen tablolar 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 72 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, ilgili tablolar 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 73 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, adı geçen tablolar 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 74 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, adı geçen tablolar 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 75 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, adı geçen tablolar 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 76 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, adı geçen tablolar 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 77 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, adı geçen tablolar 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 78 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, adı geçen tablolar 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 79 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, adı geçen tablolar 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 80 - (Bu madde, 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, adı geçen tablolar 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    ALTINCI KISIM: EMLAK ALIM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 81 - (Bu madde 18/02/1963 tarih ve 198 sayılı Kanunun, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, adı geçen kanun 21/01/1982 tarih ve 2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)

    Madde 82 - (Bu madde 18/02/1963 tarih ve 198 sayılı Kanunun, 1,2,3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, adı geçen kanun 21/01/1982 tarih ve 2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)

    Madde 83 - (Bu madde, 18/02/1963 tarih ve 198 sayılı Kanunun, 1,2,3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, adı geçen kanun 21/01/1982 tarih ve 2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)

    Madde 84 - (Bu madde, 18/02/1963 tarih ve 198 sayılı Kanunun, 1,2,3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, adı geçen kanun 21/01/1982 tarih ve 2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)

    Madde 85 - (Bu madde, 18/02/1963 tarih ve 198 sayılı Kanunun, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, adı geçen kanun 21/01/1982 tarih ve 2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)

    Madde 86 - (Bu madde, 18/02/1963 tarih ve 198 sayılı Kanunun, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, adı geçen kanun 21/01/1982 tarih ve 2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)

    Madde 87 - (Bu madde, 18/02/1963 tarih ve 198 sayılı Kanunun, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, adı geçen kanun 21/01/1982 tarih ve 2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)

    Madde 88 - (Bu madde, 18/02/1963 tarih ve 198 sayılı Kanunun, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, adı geçen kanun 21/01/1982 tarih ve 2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)

    Madde 89 - (Bu madde, 18/02/1963 tarih ve 198 sayılı Kanunun, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, adı geçen kanun 21/01/1982 tarih ve 2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)

    Madde 90 - (Bu madde, 18/02/1963 tarih ve 198 sayılı Kanunun, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, adı geçen kanun 21/01/1982 tarih ve 2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)

    YEDİNCİ KISIM: VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNİYLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 91 - (08/06/1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, adı geçen kanundaki yerine işlenmiştir.)

    Madde 92 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 297 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, adı geçen kanundaki yerine işlenmiştir.)

    Madde 93 - (08/06/1959 tarih ve 7338 sayılı Kanuna Geçici birinci madde eklenmesine dair olup, adı geçen kanundaki yerine işlenmiştir.)

    SEKİZİNCİ KISIM : 01/07/1964 TARİHLİ VE 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 94 - (Bu madde, 01/07/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ve 22 nci maddenin (b) bendinin değiştirilmesine dair olup adı geçen kanundaki yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 95 - (Bu madde, 01/07/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun 14. maddeye bir fıkra eklenmesine dair olup adı geçen kanundaki yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 96 - (Bu madde, 01/07/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun 15. maddeye bir fıkra eklenmesine dair olup ilgili kanundaki yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 97 - (Bu madde, 01/07/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun 16. maddeye bir fıkra eklenmesine dair olup ilgili kanundaki yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 98 - (Bu madde, 01/07/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun 17. maddeye bir fıkra eklenmesine dair olup ilgili kanundaki yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 99 - (Bu madde, 01/07/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun 18. maddeye bir fıkra eklenmesine dair olup ilgili kanundaki yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 100 - (Bu madde, 01/07/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun 19. maddeye bir fıkra eklenmesine dair olup ilgili kanundaki yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 101 - (Bu madde, 01/07/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun 22. maddeye bir fıkra eklenmesine dair olup ilgili kanundaki yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 102 - (01/07/1964 tarih ve 488 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı tablonun değiştirilmesi ile ilgili olup adı geçen tablo, 21/11/1980 tarih ve 2344 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yeniden değişmiştir.)

    Madde 103 - (01/07/1964 tarih ve 488 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı tablonun "Kurumlarla ilgili kağıtlar" bölümüne bir bent eklenmesine dair olup ilgili kanundaki yerine işlenmiştir.)

    DOKUZUNCU KISIM: HARÇLAR KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 104 - (12/07/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, adı geçen kanundaki yerine işlenmiştir.)

    Madde 105 - (Bu madde, 02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Kanuna bağlı, 1 sayılı tarifenin değiştirilmesi ile ilgili olup, adı geçen tarifeler 21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yeniden değişmiştir.)

    Madde 106 - (Bu madde, 02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Kanuna bağlı, 2 sayılı tarifenin değiştirilmesi ile ilgili olup, adı geçen tarifeler 21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yeniden değişmiştir.)

    Madde 107 - (Bu madde, 02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Kanuna bağlı, 3 sayılı tarifenin değiştirilmesi ile ilgili olup, adı geçen tarifeler 21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yeniden değişmiştir.)

    Madde 108 - (Bu madde, 02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Kanuna bağlı, 4 sayılı tarifenin değiştirilmesi ile ilgili olup, adı geçen tarifeler 21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yeniden değişmiştir.)

    Madde 109 - (Bu madde, 02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Kanuna bağlı, 5 sayılı tarifenin değiştirilmesi ile ilgili olup, adı geçen tarifeler 21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yeniden değişmiştir.)

    Madde 110 - (Bu madde, 02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Kanuna bağlı, 6 sayılı tarifenin değiştirilmesi ile ilgili olup, adı geçen tarifeler 21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yeniden değişmiştir.)

    Madde 111 - (Bu madde, 02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Kanuna bağlı, 8 sayılı tarifenin değiştirilmesi ile ilgili olup, adı geçen tarifeler 21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yeniden değişmiştir.)

    Madde 112 - (Bu madde, 02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Kanuna bağlı, 9 sayılı tarifenin değiştirilmesi ile ilgili olup, adı geçen tarifeler 21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yeniden değişmiştir.)

    ONUNCU KISIM: DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 113 - (21/02/1963 tarih ve 210 sayılı Kanuna bağlı "Değerli Kağıtlar Tablosunun" değiştirilmesi ile ilgili olup, adı geçen tablo 21/11/1980 tarih ve 2343 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yeniden değişmiştir.)

    ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

    Madde 114 - (23/06/1965 tarih ve 634 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin birinci cümlesindeki muafiyetin Emlak Alım Vergisi için uygulanmayacağına dair olup, Emlak Alım Vergisi Kanunu 21/01/1982 tarih ve 2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    Madde 115 - Bu kanunun 105 inci maddesinde yazılı (1) sayılı tablonun makbuzlar ve diğer kağıtlar bölümünün 2/b pozisyonunda gösterilen vergi beyannamelerinden alınacak Damga Vergisinin bu kanunla artırılan hadlerine tekabül eden miktarları için 1970 mali yılında ceza uygulanmaz.

    Madde 116 - (11/12/1936 tarih ve 3078 sayılı Kanunun 1 inci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olup, adı geçen kanundaki yerine işlenmiştir.)

    Madde 117 - (21/05/1955 tarih ve 6623 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili olup, adı geçen kanun, 10/10/1983 tarih ve 116 sayılı KHK'nin 19 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

    YETKİ:

    Ek Madde 1 - (Mülga madde: 24/03/1988 - 3418/41 md.)

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 118 - Bu kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 119 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100