Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU

    2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU

    Kanun Numarası : 5725

    Kanun Kabul Tarihi : 14/12/2007

    Resmi Gazete Tarihi : 28/12/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26740

    GİDER BÜTÇESİ

    Madde 1 - (1) Kesin hesap gider cetvelinde gösterildiği üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli;

       a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2006 yılı bütçe gideri 175.084.120.528,92 Yeni Türk Lirası,

       b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2006 yılı bütçe gideri 10.225.121.527,69 Yeni Türk Lirası,

       c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2006 yılı bütçe gideri 1.330.225.848,52 Yeni Türk Lirası,

       olarak gerçekleşmiştir.

    GELİR BÜTÇESİ

    Madde 2 - (1) Kesin hesap gelir cetvelinde gösterildiği üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli;

       a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2006 yılı bütçe geliri 169.315.824.704,10 Yeni Türk Lirası,

       b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2006 yılı bütçe geliri 10.727.041.478,95 Yeni Türk Lirası,

       c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2006 yılı bütçe geliri 1.407.021.755,52 Yeni Türk Lirası,

       olarak gerçekleşmiştir.

    NAZIM GELİR VE GİDER

    Madde 3 - (1) Kesin hesap gider cetvelinde gösterildiği üzere 2006 yılında 283.242.728,42 Yeni Türk Lirası nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider gerçekleşmiştir.

    DENGE

    Madde 4 - (1) 1 inci maddede yazılı bütçe giderleri ile 2 nci maddede yazılı bütçe gelirleri arasında, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli;

       a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2006 yılında 5.768.295.824,82 Yeni Türk Lirası bütçe gider fazlası,

       b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2006 yılında 501.919.951,26 Yeni Türk Lirası bütçe gelir fazlası,

       c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2006 yılında 76.795.907,00 Yeni Türk Lirası bütçe gelir fazlası,

       gerçekleşmiştir.

    TAMAMLAYICI ÖDENEK

    Madde 5 - (1) Kesin hesap gider cetvelinde gösterildiği üzere, kamu idarelerinin 2006 yılında ödenek üstü giderlerini karşılamak için 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli;

       a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2006 yılında 3.031.358.084,51 Yeni Türk Lirası,

       b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için 2006 yılında 5.484.755,48 Yeni Türk Lirası,

       tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

    DEVREDİLEN ÖDENEK

    Madde 6 - (1) 2006 yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla bir sonraki yıla devrine izin verilen ve kesin hesap gider cetvelinin ilgili sütununda gösterilen, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli;

       a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2006 yılında 86.292.098,50 Yeni Türk Lirası,

       b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2006 yılında 3.563.418,78 Yeni Türk Lirası,

       ödeneği ertesi yıla devredilmiştir.

    İPTAL EDİLEN ÖDENEK

    Madde 7 - (1) Kesin hesap gider cetvelinde gösterildiği üzere, yılı içinde kullanılan ve ertesi yıla devredilen özel ödenekler dışında kalan, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli;

       a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2006 yılında 8.023.693.777,86 Yeni Türk Lirası,

       b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2006 yılında 2.294.716.418,48 Yeni Türk Lirası,

       c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2006 yılında 126.179.911,57 Yeni Türk Lirası,

       ödeneği iptal edilmiştir.

    DEVLET BORÇLARI

    Madde 8 - (1) 2006 yılında Devlet iç ve dış borçları ile Hazine garantilerinin uygulama sonuçları aşağıda gösterildiği üzere;

       a) Kısa vadeli Devlet iç borcu 9.593.580.742,80 Yeni Türk Lirası, orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu 241.876.472.595,82 Yeni Türk Lirası olmak üzere, toplam 251.470.053.338,62 Yeni Türk Lirası Devlet iç borcu,

       b) 94.173.377.011,04 Yeni Türk Lirası Devlet dış borcu,

       c) 10.654.670.885,79 Yeni Türk Lirası Hazine garantili borç,

       mevcuttur.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 9 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 10 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Bu kanunun cetvelleri 28/12/2007 tarihli Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100