Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2005 MALÎ YILI KESİN HESAP KANUNU

    2005 MALÎ YILI KESİN HESAP KANUNU

    Kanun Numarası : 5566

    Kanun Kabul Tarihi : 26/12/2006

    Resmi Gazete Tarihi : 29/12/2006 Mükerrer

    Resmi Gazete Sayısı : 26391

    GİDER BÜTÇESİ

    Madde 1 - (1) Genel bütçeli dairelerin 2005 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 143.685.760.918,84 Yeni Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir.

    GELİR BÜTÇESİ

    Madde 2 - (1) Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 135.756.182.408,81 Yeni Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir.

    NAZIM GELİR VE GİDER

    Madde 3 - (1) 13.198.137.460,60 Yeni Türk Lirası nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider yapılmıştır.

    DENGE

    Madde 4 - (1) 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 7.929.578.510,03 Yeni Türk Lirası gider fazlası meydana gelmiştir.

    TAMAMLAYICI ÖDENEK

    Madde 5 - (1) Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 4.033.399.666,58 Yeni Türk Lirası ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

    DEVREDİLEN ÖDENEK

    Madde 6 - (1) 2005 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 50.409.476,13 Yeni Türk Lirası özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

    İPTAL EDİLEN ÖDENEK

    Madde 7 - (1) Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılanlar ile devredilenler dışında kalan 19.847.283.916,54 Yeni Türk Lirası ödenek iptal edilmiştir.

    DEVLET BORÇLARI

    Madde 8 - (1) 2005 yılında Devlet iç ve dış borçları ile Hazine garantilerinin uygulama sonuçları aşağıda gösterilmiştir:

    a) Kısa vadeli Devlet iç borcu 17.817.596.024,00 Yeni Türk Lirası, orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu 226.964.261.125,81 Yeni Türk Lirası olmak üzere, toplam 244.781.857.149,81 Yeni Türk Lirası Devlet iç borcu,

    b) 87.206.799.881,08 Yeni Türk Lirası Devlet dış borcu,

    c) 8.190.364.733,19 Yeni Türk Lirası Hazine garantili borç,

    mevcuttur.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 9 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 10 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100