Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 5475

    Kanun Kabul Tarihi : 22/03/2006

    Resmi Gazete Tarihi : 28/03/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26122

    Madde 1 - 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "ile Türk Kardiyoloji Vakfı" ibaresi çıkarılmış ve maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Bu Üniversite;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

    b) Mühendislik Fakültesinden,

    c) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,

    d) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

    e) İletişim Fakültesinden,

    f) Hukuk Fakültesinden,

    g) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan,

    h) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan,

    ı) Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    oluşur."

    Madde 2 - 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

    "İstanbul Bilim Üniversitesi

    Ek Madde 71 - İstanbul'da Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve kamu tüzel kişiliğine sahip olmak üzere İstanbul Bilim Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

    Bu Üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesinden,

    b) Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Florance Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulundan,

    c) Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

    d) Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur."

    Madde 3 - 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    "Geçici Madde 33 - Kadir Has Üniversitesine bağlı olan Tıp Fakültesi, Florance Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünde halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ile bu yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları ve malvarlığı, bu Kanunla Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından İstanbul'da kurulan İstanbul Bilim Üniversitesine devredilir.

    Kadir Has Üniversitesinin 28/5/1997 tarihli ve 4263 sayılı Kanun ve diğer düzenlemeler uyarınca kazanmış olduğu bütün hak ve yetkiler saklıdır."

    Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100