Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2003 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİN HESAP KANUNU

    2003 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİN HESAP KANUNU

    Kanun No : 5280

    Kanun Kabul Tarihi : 28/12/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 06/01/2005

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 25692 Mükerrer

    GİDER BÜTÇESİ

    Madde 1 - Katma bütçeli idarelerin 2003 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 12.200.795.000.400.000 lira olarak gerçekleşmiştir.

    GELİR BÜTÇESİ

    Madde 2 - Katma bütçeli idarelerin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 12.849.853.968.350.000 lira olarak gerçekleşmiştir.

    DENGE

    Madde 3 - 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 649.058.967.950.000 liralık gelir fazlası meydana gelmiştir.

    TAMAMLAYICI ÖDENEK

    Madde 4 - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 10.215.597.950.000 liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

    DEVREDİLEN ÖDENEK

    Madde 5 - 2003 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 146.890.519.700.000 liralık özel ödenek ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

    İPTAL EDİLEN ÖDENEK

    Madde 6 - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan 534.460.656.150.000 liralık ödenek iptal edilmiştir.

    KİŞİ BORÇLARI

    Madde 7 - Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zorunlu nedenlerle takip ve tahsil imkânı kalmayan 286.275.350.000 liralık kişi borcu terkin edilmiştir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Cetveller için Resmî Gazeteye bakınız.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100