Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ASKERİ HAKİMLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    ASKERİ HAKİMLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 4894

    Kabul Tarihi : 12/06/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 17/06/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25141

    Madde 1 - 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Diğer adaylar hakkında özel şartlar:

    Madde 8 - Hukuk fakültelerini bitirmiş ve yedek subay okuluna girişlerinde düzeltilmemiş nüfus kayıtlarına göre otuz yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuzbeş yaşından büyük olmayan ve sıralı sicil üstlerinden yeterli sicil alan yedek subaylar ile 2 nci maddenin birinci fıkrasının (D) bendinde belirtilen subaylar ve hukuk fakültelerini bitirmiş ve düzeltilmemiş nüfus kayıtlarına göre otuz yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuzbeş yaşından büyük olmayan bayanlardan istekli olanlar, Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak sınavla alınır. Sınavı kazanan yedek subayların adaylığa kabulü, yedek subaylık süresi sonunda yapılır. Sınavı kazanan bayanlar ise staj görmek üzere adaylığa kabul olunur. Sınavla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

    Yedek subaylardan adaylığa kabul edilenler ile bayan adayların muvazzaf subaylığa geçirilmeleri, kıdem ve kademe ilerlemeleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

    Madde 2 - 357 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki "devlet güvenlik mahkemelerine veya sıkıyönetim halinde sıkıyönetim mahkemelerine atanmalarda muvafakat şartı aranmaz." ibaresi, "sıkıyönetim halinde sıkıyönetim mahkemelerine atanmalarda muvafakat şartı aranmaz." şeklinde değiştirilmiştir.

    Madde 3 - 357 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100