Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2001 MALİ YILI KESİNHESAP KANUNU

    2001 MALİ YILI KESİNHESAP KANUNU

    Kanun No : 4834

    Kabul Tarihi : 29/03/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 03/04/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25068 (Mükerrer sayı)

    GİDER BÜTÇESİ

    Madde 1 - Genel bütçeli idarelerin 2001 mali yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 80 186 247 901 740 000 lira olarak gerçekleşmiştir.

    GELİR BÜTÇESİ

    Madde 2 - Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 50 890 481 078 410 000 lira olarak gerçekleşmiştir.

    NAZIM GELİR VE GİDER

    Madde 3 - 8 689 687 194 980 000 lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider yapılmıştır.

    DENGE

    Madde 4 - 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 29 295 766 823 330 000 liralık gider fazlası meydana gelmiştir.

    TAMAMLAYICI ÖDENEK

    Madde 5 - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 1 371 568 955 800 000 liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

    DEVREDİLEN ÖDENEK

    Madde 6 - 2001 mali yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 304 727 931 090 000 liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

    İPTAL EDİLEN ÖDENEK

    Madde 7 - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan 3 010 430 229 390 000 liralık ödenek iptal edilmiştir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100