Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 4791

    Kabul Tarihi : 15/01/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 23.01.2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25002

    Madde 1 - 17/02/2000 tarihli ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    e) Özel Hesap; Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesabını,

    Madde 2 - 4533 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin; madde başlığında, ikinci, üçüncü, beşinci ve dokuzuncu fıkraları ile yedinci fıkrasının ilk cümlesinde ve sekizinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "Fonun" ibaresi, "Özel Hesabın", birinci ve beşinci fıkralarında yer alan "Fonu" ibareleri "Özel Hesabı", dördüncü, beşinci ve dokuzuncu fıkraları ile sekizinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan "Fon" ibareleri "Özel Hesap", sekizinci fıkrasında yer alan "Fondan" ibaresi "Özel Hesaptan",

    Şeklinde ve altıncı fıkrasının birinci cümlesi ile yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Özel Hesabın saymanlık hizmetleri Bakanlık tarafından atanan sayman tarafından yürütülür.

    Özel Hesabın denetimi Sayıştay tarafından yapılır. Özel Hesap ile ilgili dava ve icra takipleri 08/01/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.

    Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100