Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

YABANCI MEMLEKETLERDE TÜRK ASILLI VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMENLERE SOSYAL YARDIM YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    YABANCI MEMLEKETLERDE TÜRK ASILLI VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMENLERE SOSYAL YARDIM YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 168

    Kabul Tarihi: 16/12/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/12/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10688

    Madde 1 - Yabancı memleketlerde Türk kültürüne hizmet eden Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğretmenlerin görevinden ayrılışları halinde kendilerine veya vefatlarında dul ve yetimlerine bu kanun hükümlerine göre sosyal yardım yapılır.

    Madde 2 - Yapılacak sosyal yardımın esas ve nispetleriyle tahakkuk ve ödemeye ait hususlar; ilgililerin hizmet yılları, emsallerine verilen emekli aylığı, mahalli geçim endeksleri dikkate alınarak Dışişleri, Maliye Milli Eğitim Bakanlıkları ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından müştereken tesbit olunur.

    Madde 3 - Bu kanunda yazılı sosyal yardımdan faydalanabilmek için;

    a) İlgilinin cemaatten veya tabiiyetinde bulunduğu hükümetten yeteri kadar yardım veya emekli aylığı almamış olması,

    b) Türk kültürüne ve devrimlerine aykırı harekette bulunmaması,

    c) Dışişleri Bakanlığınca takdir olunacak mücbir sebepler dışında, başka bir memlekette yerleşmek maksadiyle bulunduğu memleketten ayrılmaması şarttır.

    Madde 4 - Sosyal yardımdan faydalanacak öğretmenlerin yabancı memleketlerde Türk kültürüne hizmetleri, devrimlere sadakatları ve başarı durumları Dışişleri Bakanlığınca tesbit edilir ve bunların sicilleri Milli Eğitim Bakanlığınca tutulur.

    Madde 5 - Bu kanun hükümleri gereğince yapılacak sosyal yardımlar Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir fasıldan ödenir.

    Madde 6 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 7 - Bu kanunu Dışişleri, Maliye ve Milli Eğitim Bakanları yürütür.

    Geçici Madde 1 - Tesbit edilecek esaslara göre belgelendirmek şartiyle bu kanunun neşrinden önce geçmiş hizmetler de dikkate alınır. Bu kanunun yayımından önce görevlerinden ayrılmış olanlardan yardıma hak kazanmış bulunanlarla, bunlardan vefat etmiş olanların dul ve yetimlerine de bu kanunun esasları dairesinde sosyal yardım yapılır.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100