Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU SUBAY VE ASTSUBAYLARININ GİYECEK VE TEÇHİZATINA DAİR KANUN

    TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU SUBAY VE ASTSUBAYLARININ GİYECEK VE TEÇHİZATINA DAİR KANUN

    ** "Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanun" adı 28/04/2004 tarih ve 25446 S.R.G. de yayımlanan 21/04/2004 kabul tarihli ve 5144 sayılı kanunun 1.maddesi ile "Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay ve Astsubaylarının Giyecek ve Teçhizatına Dair Kanun" olarak değiştirilmiştir.

    Kanun Numarası: 7471

    Kabul Tarihi: 06/05/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/05/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10504

    Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu subay ve astsubaylarından hazarda; takım, bölük, tabur, alay, tugay ve muadili birliklerle, eğitim ile ilgili müessese ve okullarda, Deniz Kuvvetlerinin gemi ve deniz araçlarında, Hava Kuvvetlerinin belirli mevzilerinde ve vilayet merkez jandarma birlik kumandanlıklariyle kaza jandarma kumandanlıklarında ve karakol kumandanlıklarında görevli bulunanlara; erbaş ve ere mahsus ve Kıyafet Kararnamesiyle tesbit edilen birer elbise, birer kaput ve birer çift ayakkabı verilir.

    Madde 2 - (Değişik madde: 04/07/1988 - KHK-336/1 md.; Aynen kabul: 07/02/1990-3612/36 md.)

    Seferde, kısmi seferberlikte, fevkalade hallerde, büyük manevralarda ve her hangi bir harekatta birinci maddede yazılı giyeceklerin kimlere verileceği Milli Savunma Bakanlığınca tespit olunur.

    (Ek fıkra: 21/04/2004 - 5144 S.K. 2.mad) Birinci fıkradaki hallerde ve eğitim hizmetlerinde; 1 inci maddede belirtilen personele, bu maddede yazılı istihkakı yerine benzerini veya hizmet koşulları ve görev özelliğine göre kıyafet yönetmeliğinde tespit edilen ilâve eğitim giyeceğini vermeye, kullanılma nitelikleri dikkate alınarak ilave giyeceği sürekli veya geçici olarak vermeye, yenilemeye, miatlarını belirlemeye, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Millî Savunma ve İçişleri bakanlıkları yetkilidir.

    Madde 3 - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu subay ve astsubaylarına ayrıca hizmet giyeceği olarak Kıyafet Kararnamesiyle tesbit edilen birer elbiselik, birer kaputluk ve birer çift ayakkabı verilir.

    (Ek fıkra: 16/10/1988 - KHK - 346/5 md.) Hizmet giyecekleri kumaş olarak verilebileceği gibi dikilmiş (Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dikimevlerinde hazırlanmış konfeksiyon) olarak da verilebilir. Ayrıca dikiş ücreti verilmez.

    Madde 4 - Subay ve astsubaylara birinci maddeye göre verilecek giyeceğin miadlariyle icabında yenilenmesi erbaş ve erin giyeceği hakkındaki hükümlere tabidir.

    (Değişik fıkra: 16/10/1988 - KHK - 346/6 md.) Hizmet giyeceğinin dikilmiş (Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dikimevlerinde hazırlanmış konfeksiyon) şeklinde olması, miatları, gerektiğinde yenilenmeleri ve yerlerine benzerlerinin verilme esasları Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca tespit edilir.

    Madde 5 - 4108 sayılı kanunla 5802 sayılı kanunun bu kanuna muhalif hükümleri kaldırılmıştır.

    Madde 6 - Bu kanun 1 Mart 1960 tarihinde mer'iyete girer.

    Madde 7 - Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdafaa ve Dahiliye Vekilleri memurdur.

    Geçici Madde 1 - Muhtelif sebepler ile 6801 sayılı kanun gereğince subay sınıfına geçmiyen askeri memurlar ile 6744 sayılı kanunda tasrih edilen astsubaylıktan subay muadilliğine geçirilen bando öğretmenleri ve Astsubaylar da yukarıdaki maddelere göre eğitim ve hizmet giyeceğinden faydalanırlar.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100